2020

A központról

A Család- és Gyermekjóléti Központ Békés Járás területén a hatóságilag érintett gyermekek, családok esetében jogszabályi kötelmének megfelelőn látja el feladatait.

Mindezek mellett a járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása érdekében:

 • kétheti rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség szerint konzultációt biztosít,
 • tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, azt érintő változásokról,
 • ha a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatkörébe tartozó szolgáltatás szükségességét észleli, bevonja a szolgáltatás nyújtásába.

Külön prioritásként:

  • Kapcsolattartási ügyeletet tart
  • Készenléti Szolgálatot biztosít a 06-20-619-7071-s telefonszámon
  • Igény szerint utcai és lakótelepi szociális munkát nyújt
  • Specifikus Szolgáltatásokként:
   • Mediáció
   • Családkonzultáció
   • Jogi Tanácsadást
   • Pszichológiai Tanácsadást Biztosít

az igénybevevők részére.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, illetve hatóság által előírható az együttműködési kötelezettség. A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, hozzátartozója vagy az észlelő- és jelzőrendszer bármely tagja.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account