2020

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ az EFOP 1.1.4-16-2017-00004 Lehetek Én is elnevezésű Elsőként lakhatás program keretében új, innovatív módon szeretné a kiszolgáltatott személyeket segíteni. Ezáltal 2019. január 1-től a telefonon, postai illetve személyes úton tett bejelentések mellett lehetőség van anonim módon jelezni az intézmény honlapján – www.bvszszk.hu/Bejelentések menüpont alatt, ha a téli időszakban fűtetlen, nem lakhatás céljára szolgáló épületben élő személyről szeretnének bejelentés tenni az állampolgárok. A jelzés azonnal befut a kapcsolattartónak, aki haladéktalanul intézkedést kezdeményez.

A „Lehetek Én is” elnevezésű EFOP-1.1.4-16-2017-00004 azonosítószámmal rendelkező projekt, melyet a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ valósít meg, prioritásként lakhatást biztosít utcán, közterületen, vagy nem lakhatás céljára szolgáló épületben élőknek.

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint az EFOP 3.2.9-16-2016-00026 Még több lehetőséggel projekt kedvezményezettje 2018. november 23 és december 14. között valósította meg az Egészségre nevelés védőnőkkel programsorozatát 3 településen 7 köznevelési intézményben.

Minden keresztény számára Szent Ünnep a Karácsony, az Eljövetelre várakozás. Különösen fontos ez a gyermekek számára, akik ekkor egy picit többet kaphatnak belőlünk a szülőkből, biztos lesz meglepetés ajándék, s eljönnek vagy megyünk a rokonokhoz. A Karácsonyi ünnepek előtt ünnepváró hangulatot teremtettünk az EFOP 3.2.9-16-2016-00026 Óvodai és iskolai szociális segítés fejlesztése program támogatásával 2018. novemberben és decemberben Advent idején.

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint az EFOP 3.2.9-16-2016-00026 Még több lehetőséggel projekt kedvezményezettje 2018. december 4-n tartotta a Kortárssegítő Emlékeztető Napját a dr. Hepp Ferenc Általános Iskola közösségi termében 15 fő részére.

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ közel 2 évtizede nyújt reintegrációs lehetőségeket, programokat a hajléktalan, illetve hajléktalanság peremére sodródó emberek, családok részére

A közösségi programok egyik legnagyobb volumenű rendezvény keretében 2018.októberében két helyszínen 3 közoktatási intézményt érintve szervezetünk neves előadókkal előadást. Szem előtt tartva, hogy a fiatalság jelentős része – eltérő okok miatt - alacsony információs bázissal rendelkezik, kulturális tőkéjük erősen hiányos, miközben a világ fejlődésével párhuzamosan válik egyre addiktívabbá, mely a jövő perspetívájukat teszi nihilisztikussá. Dr. Magyar Lóránt szerint az irreális gyermeki elvárások és az ehhez rendelt aktivitás fordítottan arányos.

Úttörő jelleggel terveztük Óvodai és iskolai szociális segítés fejlesztése – Még több lehetőséggel, EFOP 3.2.9-16-2016-00026 azonosítószámú, az Európai Unió által támogatott program keretében az Alkotó-fejlesztő mesefoglalkozásokat, melyeket óvatosan, kissé félve vittük ki az Együttműködő köznevelési intézményekbe. A békési, illetve mezőberényi foglalkozások után bizakodva mentünk 2018. novemberében a köröstarcsai Napköziotthonos Óvodába, valamint az Arany Gusztáv Általános Iskolába. Nem csalódtunk …. A gyerekek hatalmas élménnyel mehettek haza, a mesék által is megtapasztalhatták a rossz helyzetek jóra fordíthatóak, s a kibillent egyensúly a mese végére helyreállítható, mely az élethelyzetekre is jellemző.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account