2020

A szolgálatról

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Ezt a szolgálat családgondozói személyes segítő kapcsolat keretében, a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltak szerint valósítják meg.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Ügyintézésben történő segítségnyújtás, pénzbeli és természetbeni támogatások közvetítése.

A szolgáltatás alappillérei:

 • ellátások teljesítése (gondozás),
 • ellátások közvetítése (szolgáltatás),
 • szervező tevékenység (szervezés).

Ellátási terület: Békés város közigazgatási területe

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybevevő személyes együttes munkafolyamata, amelynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, feltéve, ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le.

A gondozási tevékenység során szükséges a család helyzetének, diszfunkcióinak felmérése, a krízishelyzetek felismerése, a klienssel közösen írásban megállapodva a problémák megoldására.

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentes mindenki számára.

Kiemelt, rendszeres preventív programjaink:

 • „Fuss a nyárba” – Családi Futóverseny (évente)
 • nyári napközis tábor szervezése, lebonyolítása (évente)
 • nyári gyermekétkeztetésben való közreműködés,
 • Mikulás ünnepség (évente),
 • felzárkóztatás - korrepetálás kiscsoportban (folyamatos),
 • részvétel a KEF munkájában,
 • csoportfoglalkozások szervezése (életvezetési, gyermeknevelési, mentálhigiénés témakörben),
 • ifjúsági bűnmegelőzési program szervezése,
 • ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozás,
 • kortárssegítő tábor megvalósítása.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account