2020

A szolgálatról

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ

Támogató Szolgálat

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Támogató Szolgálata 2004 óta működő szociális alapszolgáltatás, amely a fogyatékkal élő személyeknek nyújt segítséget. A szolgáltatást számos idős, fogyatékkal élő személy kéri, de sok olyan értelmi sérült és autista gyermek is van, akiket a Támogató Szolgálat szállít iskolába vagy fejlesztőpedagógushoz. Ahhoz, hogy a sérült, de munkaképes emberek dolgozni tudjanak, be kell jutniuk a munkahelyükre, ebben is segít Szolgálatunk.

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A támogató szolgálat feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen

  • az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
  • az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
  • információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
  • a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
  • segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális
  • egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
  • segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
  • a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

Tevékenységi feladatok:

  1. személyi segítés:
    • hivatali ügyintézésekben való eljárás
    • egészségügyi és szociális szolgáltatások igénybevétele
    • gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése
    • bevásárlás
    • segítségnyújtás otthoni teendőkben
    • otthoni felügyelet biztosítása
    • különböző intézményekbe való eljuttatás
  2. szállító szolgáltatás:
    • a szolgáltatás célja a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése.
  3. információszolgáltatás:
    • nyomtatványok, kérelmek kitöltése
    • támogatási lehetőségekről információ adás
    • érdekképviseleti szervek elérhetőségeinek továbbadása
    • tanácsadás
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account