2020

Segítenek az önálló életvitelben!

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ közel 2 évtizede nyújt reintegrációs lehetőségeket, programokat a hajléktalan, illetve hajléktalanság peremére sodródó emberek, családok részére

sm

A célcsoport markáns problémája lakhatás feltételek teljes hiánya vagy elfogadhatatlansága.

Ennek érdekében 30 fő részére kívánunk lakhatási támogatást biztosítani. Az anyagi támogatás fontos, azonban legalább ilyen fontos az is, hogy a hajléktalan személyek önbecsülését javítsuk. A projekt célja az is, hogy a kiválasztott célcsoportnál felkeltse a tanulás utáni vágyat, elfogadtassa a kliensekkel azt a tényt, hogy akárhány éves is az ember képeznie kell magát. A program keretein belül 12 fő képzését tervezzük. A képzések kiválasztásánál az egyéni adottságok mellett figyelemmel voltunk a város tradíciójára, földrajzi adottságaira, s mindemellett, hogy piacképes szakmát kaphassanak. Hosszú távú célként megfogalmazzuk a bevont 30 fő társadalmi integrációját, mely segíthető foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, önálló életvitelük erősítésével. A képzések elvégzése javítja a célcsoport foglalkoztatási esélyeit. Egy projekt megvalósítása kapcsán a rövid és hosszú távú célon, valamint a célcsoport „hasznán” túlmutató eredményekről is beszélhetünk. A hajléktalan személyek integrációja során a lakókörnyezet érzékenyítése, és a hajléktalanok elfogadása felé is teszünk lépéseket. Ezen eredmények nehezen számszerűsíthetők, de a jövőre nézve nagyon fontosak.

Végül, de nem utolsó sorban a szakemberek igényes együttműködése, tapasztalatai, innovatív kezdeményezései szakmai fejlődést eredményeznek a résztvevő szakembereknek, illetve emelik a megvalósító intézmény presztizsét is.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account