2020

Közös felelősségünk megvédeni a gyerekeket!

A Család és Gyermekjóléti Központ (köznyelven: Családsegítő Szolgálat) 2016. január 1-től Békés Járás közigazgatási területén látja el feladatát, a hatóságilag érintett gyermekek tekintetében. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat továbbra is Békésen működik. A szociális és gyermekvédelmi rendszerben történt nagy szerkezeti változások konzekvenciáinak levonását, a jelzőrendszer munkáját, hatékonyságának mérési eredményeit 2017. február 16-n ismertetették a szakemberek a Gyermekvédelmi Tanácskozáson.

Elmondható egyre nagyobb dilemmát okoz a nevelési- oktatási intézményekben a korai iskola elhagyás, a magas iskolai hiányzások száma, a kortársagresszió. Sajnos egyre inkább tapasztalható hogy a nevelési felelősséget a szülők jelentősebb aránya az iskolákra, óvodákra kívánja áthelyezni. Az egyre komplexebb problémával küzdő gyerekek nyílt, agressziómentes környezetben kezelhetőbbek, s a jövőbe vetett hitük is erősebb, mely kapcsán megfogalmazódott az az igény, szükséges lenne egy közösségi tér biztosítása a fiatalok részére.

A Gyermekvédelmi Tanácskozáson a szakemberek megállapították Békés városban megfelelően működik a jelzőrendszer, azonban vannak még olyan szereplők a jogszabályban kötelezett hivatalos személyek körében, akikkel erősíteni szükséges a kapcsolatokat.

A Család és Gyermekjóléti Központ ezúton kéri meg a lakosságot, az állampolgárokat, amennyiben lakókörnyezetében tudomása van olyan gyermekről, fiatalról, aki mostoha körülmények között él, megítélése alapján nem megfelelő a gyermek testi illetve környezeti higiéniája, nem látják iskolába járni, sokat csavarog a városban, kiskorút felügyelet nélkül hagyják vagy tudomásuk van bántalmazásról (lelki, fizikai, szexuális) tegyenek jelzést a 06-70-337-1186 v. a 66/414-840 telefonszámon, személyesen a Jantyik u. 1. sz. alatt.

MINDEN JELZÉS ESETÉN BIZTOSÍTJUK AZ ANONIMITÁS MEGŐRZÉSÉT! Senki nem tudhatja meg ki szólt, jelzett a gyerekről/gyerekekről!

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account