2020

Hajléktalanokért készül az Ugródeszka pályázat!

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2013. február 28-n nyújtotta be az „UGRÓDESZKA” elnevezésű TÁMOP 5.3.3-12/1-2013-0010 azonosítószámú pályázatát.

A konstrukció „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaciintegrációjának megalapozása”-nak keretében 20 hajléktalan személyt kívánunk lakhatási, képzési támogatásban részesíteni a komplex szociális munka eszköztárával.

Projekt összköltsége: 47.068.140Ft.

Projekt megvalósítás időszaka: 2013. december 1 – 2015. július 31.

A célcsoport markáns problémája lakhatás feltételek teljes hiánya vagy elfogadhatatlansága. Ennek érdekében 15 fő részére kívánunk lakhatási támogatást biztosítani. Az anyagi támogatás fontos, azonban legalább ilyen fontos az is, hogy a hajléktalan személyek önbecsülését javítsuk. A projekt célja az is, hogy a kiválasztott célcsoportnál felkeltse a tanulás utáni vágyat, elfogadtassa a kliensekkel azt a tényt, hogy akárhány éves is az ember képeznie kell magát. A program keretein belül 14 fő képzését tervezzük. A képzések kiválasztásánál az egyéni adottságok mellett figyelemmel voltunk a város tradíciójára, földrajzi adottságaira, ezért is kívánjuk mezőgazdasági alapismereteket nyújtó képzéshez juttatni ügyfeleinket, illetve az önellátásra tanító képzés is szerepel terveink között. Mivel a technikai fejlődés végigkíséri életünket, egy számítógépes alapismereteket nyújtó képzést is előirányozunk. Hosszú távú célként megfogalmazzuk a bevont 20 fő társadalmi integrációját, mely segíthető foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, önálló életvitelük erősítésével. A képzések elvégzése javítja a célcsoport foglalkoztatási esélyeit. Egy projekt megvalósítása kapcsán a rövid és hosszú távú célon, valamint a célcsoport „hasznán” túlmutató eredményekről is beszélhetünk. A hajléktalan személyek integrációja során a lakókörnyezet érzékenyítése, és a hajléktalanok elfogadása felé is teszünk lépéseket. Ezen eredmények nehezen számszerűsíthetők, de a jövőre nézve nagyon fontosak.

Végül, de nem utolsó sorban a szakemberek igényes együttműködése, tapasztalatai, innovatív kezdeményezései szakmai fejlődést eredményeznek a résztvevő szakembereknek, illetve emelik a megvalósító intézmény presztizsét is.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account