2020

EFOP 3.2.9-16-2016-00026 - Projektnyitó

Az innovatív pilot projektként megjelenő Óvodai és iskolai szociális segítés fejlesztése (EFOP 3.2.9-16-2016-00026) program nyitó rendezvényét 2017. november 23-n rendeztük, melynek során nemcsak a projektet érintő köznevelési intézményeket hívtuk meg, de fontosnak tartottuk a járás minden településén egyfajta „Hírvívőként” bemutatni azt az új szolgáltatási elemet, melyet előre . láthatóan 2018. szeptember 1-től Békés járás minden óvodájában, általános iskolájában és középfokú intézményében nyújtani fogunk.

A rendezvényen megjelenteket Kádasné Öreg Julianna, az Intézmény igazgatója, a program szakmai vezetője köszöntötte, ismertette a program bázisát, főbb pilléreit. Hangsúlyozta a fundamentumokat a köznevelési intézményekkel közösen kell lerakniuk; minden konstruktív véleményre szükségünk van/lesz. Elmondta továbbá a projekt összköltségvetésének (33.459.067 Ft) keretében célunk az iskolai és óvodai szociális segítés bevezetése által a gyermekek, fiatalok, családok hátrányainak, veszélyeztetettségének csökkentése; olyan egyéni illetve csoportos prevenciós programokba való bevonásuk, amely elősegíti erkölcsi, pszichés és szellemi fejlődésüket. Fazekas Ágnes, projektvezető, a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője tájékoztatójában ismertette a jelentősebb programelemeket; hangsúlyozta az óvodai illetve iskolai segítés relevanciáját; de felhívta a figyelmet a kockázatokra is. A projektvezető hangsúlyt fektetett arra a mai digitálizált eszközök uralta világban fontos, hogy célunk legyen a szabadidő hasznos eltöltésének biztosításával a gyermekek, fiatalok elkerüljék az olyan közösségeket, ahol a drog, az alkohol, a dohányzás, és a kriminalizálódás veszélyeinek vannak kitéve; mindezek mellett nemcsak az iskolának, a Család és gyermekjóléti Szolgálatoknak, de minden szervezetnek prioritásként kell kezelnie a közösséghez való tartozás érzésének kielégítését; új kapcsolatok, baráti társaságok kialakulásában való segítségnyújtást; a gyermekkorúak, fiatalok lelki, mentális egészségének megőrzéséhez, fejlesztéséhez való hozzájárulást; a deviáns viselkedésminták kialakulásának megelőzését; a halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek szocializációjának elősegítését.
A program a Békés Járási területen Békésen, Mezőberényben és Köröstarcsán kezdi meg pilot jellegű tevékenységét, mely előkészíti a 2018. szeptemberében kötelező jelleggel ellátandó Iskolai illetve óvodai szociális munkát.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account