2020

28 fővel az Ugródeszkán

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint a TÁMOP 5.3.3-12/1-2013-0010 UGRODESZKA elnevezésű projekt Kedvezményezettje 2013. december 1 és 2015. július 31. között összesen 28 fő támogatását vállalta.

A célcsoport feltérképezése, állapotfelmérése, életük monitorozása, a támogatási kör kiterjesztése folytán, az intézmény integrált jellegéből fakadóan szoros team munka tapasztalható, ez garantálja a projekt sikerességét is. A projekt egyik legfontosabb célja az utcán, nem lakás céljára szolgáló építményben élők társadalomba, intézménybe integrálása, számuk csökkentése, holisztikus szociális munka támogatásával.

Célunk az intézmény komplex szolgáltatási formáit igénybe venni, mely elősegíti a housing first elv alapján, a lakhatásba irányítást, segítve ezzel önálló életvitelük megteremtését. Az albérletbe költöző célcsoport relapszus prevencióját elősegítve komplexebb támogató munkával lesznek képesek ezek az emberek önálló életvitel folytatására.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account